Reiki Steg Två Certifikat

I nuläget är detta den senaste kursen jag gått som ett nästa steg i min andliga utveckling.

Här blev jag initierad med två nya symboler: den mentala symbolen och distanshealingsymbolen.
Den mentala symbolen är bra för att lugna oroliga sinnen, rensa tankarna och få
någon att slappna av lättare mentalt.
Distanshealingsymbolen är till för att ge healing till någon som inte är närvarande fysiskt.
Detta är väldigt praktiskt då alla inte har möjligheten att resa och avståndet kan ibland vara väldigt långt.

Distanshealingen är lika kraftfull och verksam som när man får den vid ett fysiskt möte.

Kursen varade under en hel dag istället för två då vi bara var två elever. Så alla övningar och
inlärningen gick mycket fortare än om vi skulle varit flera.

Kursen var rolig och givande och det kändes fantastiskt att kunna ge någon healing
fast personen inte fysiskt var i rummet.
 


"Bara för idag,
släpper jag all vrede.
Bara för idag,
släpper jag all oro.
Bara för idag,
känner jag tacksamhet för mina
många välsignelser.
Bara för idag,
utför jag mitt arbete ärligt.
Bara för idag,
är jag vänlig mot min nästa och allt levande."
 


Här är lite mer information om vad Reiki är:

Reiki är en japansk healingform grundad av Usui Mikao år 1914.

"Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull.

Reiki skiljer sig från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin medvetet,
utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki.

Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning.

Ki
är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Som tidigare nämnts finns det flera sorters ki/livsenergier och Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen.
Författaren Walter Lübeck menar att Reiki kan liknas vid en typ av kontrollprogram och att det även
kan översättas till "Själskraft" eller "Andlig kraft".

Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas.
Reiki har större visdom än vi."


Utdrag ur "Reiki - Naturlig healing genom den Universella Livsenergin",
av G. Moss Bjerling. 3:e reviderade upplagan, 2007. Äspered: Secourong Förlag

 

 

<<< Tillbaka