Reiki Steg Ett Certifikat

Här blev jag initierad med en bassymbol som står för rotchakrat så man kan ge healing till en person som är fysiskt närvarande, alltså inte healing på distans. Det kommer först med nästa symbol som man initieras med i Steg 2.

Kursen var under en hel dag och här fick man lära sig att lägga händerna i olika positioner på kroppen hos den som ska healas, hur man grundar sig så energierna kan flöda fritt, historiken bakom Reikin, vem som grundade den och praktiska övningar för
att sedan mot slutet av dagen bli initerad med första symbolen och få healingkanalen öppnad.
 


"Bara för idag,
släpper jag all vrede.
Bara för idag,
släpper jag all oro.
Bara för idag,
känner jag tacksamhet för mina
många välsignelser.
Bara för idag,
utför jag mitt arbete ärligt.
Bara för idag,
är jag vänlig mot min nästa och allt levande."
 


Här är lite mer information om vad Reiki är:

Reiki är en japansk healingform grundad av Usui Mikao år 1914.

"Reiki är en tusentals år gammal healingform som är mycket kraftfull.

Reiki skiljer sig från andra metoder genom att healern inte styr eller manipulerar energin medvetet,
utan endast fungerar som en kanal. Reikin får flöda dit mottagaren behöver den bäst för tillfället.

Ordet Reiki består av två japanska ord, rei och ki.

Rei kan översättas till universell, vilket innebär allomfattande. Men det betyder också högre visdom, Gudsmedvetandet, den dolda styrkan, etc. Översättningen man väljer är beroende på trosuppfattning.

Ki
är livsenergin, som flödar genom allt levande; människor, djur och växter. Som tidigare nämnts finns det flera sorters ki/livsenergier och Rei-ki är den livsenergin som bäst organiserar flödet av de underordnade formerna av livsenergi i sinnet och i kroppen.
Författaren Walter Lübeck menar att Reiki kan liknas vid en typ av kontrollprogram och att det även
kan översättas till "Själskraft" eller "Andlig kraft".

Det är alltså en universell livsenergi som strömmar igenom Reikiutövaren. Denne använder inte sin egen energi, utan är enbart en kanal för energin. Reikiutövaren behöver inte kunna ställa diagnos eller veta vad som behöver helas.
Reiki har större visdom än vi."


Utdrag ur "Reiki - Naturlig healing genom den Universella Livsenergin",
av G. Moss Bjerling. 3:e reviderade upplagan, 2007. Äspered: Secourong Förlag

 

 

<<< Tillbaka