Ärkeänglar
 

Änglar är ljusvarelser som verkar på Andra Sidan och kan hjälpa oss med olika bekymmer, problem
eller bara finnas där och stötta närhelst man behöver det. De har aldrig levt en inkarnation på jorden.

Vill man ha hjälp från änglarna måste man ge dem tillåtelse genom att be dem. De får aldrig inverka på
den fria viljan. Det har dokumenterats om änglar sedan urminnes tider. Mest kända är de kanske från
religiösa sammanhang som bibeln osv. Men i alla tider har det beskrivits om märkliga ljusvarelser som
kommer med positiv energi och hjälper en i svåra situationer.

Man talar ofta om skyddsänglar när man råkat ut för något riktigt allvarligt, tex olyckor utan att ha råkat illa ut.
Vi har alla minst en personlig skyddsängel eller andlig guide. Du kan komma i kontakt med din genom meditation.

Ärkeänglarna
är de mest betydelsfulla ljusarbetarna och här nedan kommer en liten sammanfattning
om var och en av dem och vad de representerar och kan hjälpa en med.

 

Ariel: Ariel är planeten Jordens ärkeängel. Hon arbetar även med att ge healing till djur. Kalla på Ariel för att få hjälp med miljön eller hjälp med att heala ett djur. Hon kan även hjälpa dig få kontakt med älvorna.
Namnet Ariel betyder Guds lejon/lejoninna.

Azrael: Azrael kallas ibland för dödsängeln då han ofta möter människor vid tidpunkten vid livets slut och eskorterar dem till Andra Sidan. Han hjälper dem att känna sig älskade och trygga och han hjälper även präster och andra andliga ledare. Namnet Azrael betyder Guds hjälpare.

Chamuel: Chamuel kan hjälpa oss hitta nya relationer, vänner, arbete, kärlek eller ett borttappat föremål. När du hittat det du sökte hjälper han dig att bevara det nya. Kalla på Chamuel för hjälp med att reparera olika situationer i alla typer av relationer, som tex inom arbetet eller familjen. Namnet Chamuel betyder han som ser Gud.

Gabriel: Gabriel är budskapens ängel och hjälper tex författare och journalister. Kalla på Gabriel för att få hjälp med olika former av kommunikation. Namnet Gabriel betyder Gud är min styrka.

Haniel: När du vill känna kontakten med Univesum, tex när du ska hålla en föreläsning, möta någon första gången, jobbintervju, mm ska du kalla på Haniel. Namnet Haniel betyder Guds salighet.

Jeremiel: Jeremiel inspirerar och motiverar oss till att ägna oss åt healing eller annat andligt arbete. Kalla på Jeremiel när du känner att du sitter fast på din spirituella väg eller för att hjälpa dig känna entusiasm över din andliga väg eller andliga arbete.
Namnet Jeremiel betyder Guds nåd.

Jophiel: Jophiel är artisternas ärkeängel. Hon kan hjälpa dig när du ska starta nya projekt eller skingra dina tankar så du finner friden inom dig själv. Namnet Jophiel betyder Guds skönhet.

Metatron: Metatron arbetar tillsammans med Jungfru Maria för att hjälpa barnen, både på jorden och på Andra Sidan.
Kalla på Metatron när du behöver assistans med dina barn. Metatron hjälper även yngre att öppna upp för sin andliga medvetenhet. Namnet Metatron betyder narvarons ängel.

Mikael: Mikael är ärkeängeln som hjälper oss släppa rädslor och ger oss mod att förändra. Han är beskyddare för poliserna och han ger oss styrka till att följa vår egen sanning. Kalla på Mikael om du känner dig rädd eller förvirrad. Han kan även hjälpa dig med problem som rör mekaniska och/eller eletriska saker. Namnet Mikael betyder han som är som Gud eller han som ser ut som Gud.

Raguel: Raguel är rättvisans ärkeängel. Kalla på honom när du känner dig överkörd och manipulerad. Raguel hjälper dig igenom och ger dig vägledning till hur du ska få tillbaka din balans i olika relationer. Du kan också be Raguel hjälpa någon annan som du känner blivit orättvist behandlad. Namnet Raguel betyder Guds vän.

Rafael: Rafael är healingens ärkeängel. Kalla på Rafael när du, ett djur eller någon annan är sjuk. Be Rafael om hjälp vid arbete med healing. Han beskyddar även männisor som är på resa. Namnet Rafael betyder Gud helar.

Raziel: Det sägs att Raziel står så nära Gud att han kan höra alla gudomliga konversationer om universella hemligheter och mysterier. Kalla på Raziel när du vill förstå esoteriskt material eller för att få hjälp med att manifestera. Namnet Raziel betyder Guds hemlighet.

Sandalphon: Sandalphon är musiken och bönens ärkeängel. Han assisterar ärkeängeln Mikael i att rensa bort rädslor och effekter av rädslor. Sätt på stämningsfull musik och kalla på Sandalphon för att lösa upp spirituell förvirring. Namnet Sandalphon betyder broder, eftersom han är Metatrons tvillingbror.

Uriel: Uriel sänder sitt ljus till problematiska situationer som ger oss styrka att finna lösningar. Kalla på Uriel när du känner att du sitter fast i en situation där du behöver kunna tänka klart för att finna svar. Namnet Uriel betyder Gud är ljus.

Zadkiel: Zadkiel hjälper oss att nå frihet genom förlåtelse och han är känd som ärkeängeln över dem som förlåter. Kalla på Zadkiel för att få hjälp med att släppa toxiner från ilska och en oförmåga till att förlåta dig själv och andra människor. Zadkiel hjälper oss att se andra människor med kärlek och förståelse istället för dömande. Namnet Zadkiel betyder Guds rättfärdighet.

Källa: "Messages from your angels - What your angels want you to know" av Doreen Virtue, Ph D