Advanced Angel Card Reader Certifikat

Fortsättningskursen på Certified Angel Card Reader™ som också studerades hemma i egen takt.

Här gick man djupare in på symboler, sviterna i Lilla Arkanan och Stora Arkanan och olika sätt
att tolka korten och symboliken på.

Den här kursen var också uppdelad i fyra delar som man kunde lyssna igenom och jobba efter
i den takt som passade en själv. Här behövdes dock inte skickas in en uppgift varje gång för
godkännande utan det var på eget ansvar att man gjorde det som efterfrågades.

Man fick lite mer att gå på i korttolkandet och även tips på hur man går tillväga när man ska 'go pro', dvs
hur man kommer ut som en professionell änglakortsläsare och tips på hur man kan nå ut så
folk hittar en och vet att man finns och olika sätt att göra reklam på.

Denna kursen är inget måste för att kunna jobba som en professionell 'reader', men gjorde
den ändå för att ha en komplett färdig grund att stå på, samt att jag var väldigt nyfiken på
all den symbolik som tarotkorten innehåller.
 

CACR Logo

 

 

<<< Tillbaka